دوره برنامه‌نویسی

تمام برنامه‌نویسی درس

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

متلب مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

گروه اول پاییز 1400 شروع دوره 29 مهر جمعه‌ها ساعت …

-10%

پایتون مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

گروه اول پاییز 1400 شروع دوره 29 مهر پنج‌شنبه‌ها ساعت …