دوره برنامه‌نویسی

تمام برنامه‌نویسی درس

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

متلب مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

شروع دوره 14 مرداد پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 15 الی …

-10%

پایتون مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

شروع دوره 14 مرداد پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 9 الی …