دوره حرارت و سیالات

تمام حرارت و سیالات درس

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
متوسط

ترم پاییز 1400 پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 18 جمعه‌ها ساعت …