دوره حضوری

تمام درس های حضوری

ما 14 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-20%

سیستم برق و حرارت خرشیدی و طراحی به کمک نرم‌افزار PVsyst و Tsol

6 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17 مورخ 19 و 26 آبان …

-20%

آموزش نرم‌افزار CFX

21 ساعت
متوسط

پنج‌شنبه‌ها  ساعت 14 الی 18 …

-20%

کامسول

24 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13    …

بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی با متلب

6 ساعت
پیشرفته

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13   …

-20%

برنامه نویسی شی گرا در پایتون

16 ساعت
پیشرفته

پنج‌شنبه‌ها ساعت 9 الی 13    …

ترنسیس

6 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17     …

-20%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 18   …

-20%

کتیا مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها ساعت 14 الی 18 …