تمام درس های حضوری

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی با متلب

6 ساعت
پیشرفته

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13   …

ترنسیس

6 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17     …

-20%

انرژی پلاس

24 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها  ساعت 9 الی 13   …