دوره دوره های در حال ثبت‌نام

تمام درس های دوره های در حال ثبت‌نام

ما 26 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه

شبیه سازی دینامیکی سیستم ذخیره سازی هیدروژنی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

10 ساعت
متوسط

محتوای دوره استفاده از توربین بادی جهت تولید الکتریسته مصرفی …

اتودسک اینونتور

24 ساعت
متوسط

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با شماره تلفن مرکز تماس …

CNC

مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ویژه ثبت نام گروهی (از …

سالیدورک پیشرفته

24 ساعت
پیشرفته

  جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از …

اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

4 ساعت
پیشرفته

دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران مدرس مهندس جواد …

CFX

20 ساعت
متوسط

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …