دوره دوره های در حال ثبت‌نام

تمام درس های دوره های در حال ثبت‌نام

ما 14 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-20%

پایتون مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

جمعه‌ها ساعت 9 الی 13 …

-20%

متلب مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها  ساعت 9 الی 13  …

-20%

کامسول

24 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13    …

-20%

دوره آموزش فتوشاپ

18 ساعت
مبتدی

روز های برگزاری دوره فتوشاپ: پنج‌شنبه‌ها  ساعت 14 الی 17  …

ترنسیس

6 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17     …

-20%

آباکوس مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

جمعه‌ها  ساعت 14 الی 18 برگزاری فقط به صورت آنلاین …

-20%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 18   …

-20%

کتیا مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها ساعت 14 الی 18 …