دوره دوره های در حال ثبت‌نام

تمام درس های دوره های در حال ثبت‌نام

ما 22 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی با متلب

6 ساعت
پیشرفته

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13   …

-20%

متلب پیشرفته

24 ساعت
پیشرفته

جمعه‌ها ساعت 9 الی 13 برگزاری به صورت آنلاین ‌در …

-20%

برنامه نویسی شی گرا در پایتون

16 ساعت
پیشرفته

پنج‌شنبه‌ها ساعت 9 الی 13    …

ترنسیس

6 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17     …

-20%

آباکوس مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

جمعه‌ها  ساعت 14 الی 18 برگزاری فقط به صورت آنلاین …

-20%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 18   …

-20%

کتیا مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها ساعت 14 الی 18 …

-20%

انرژی پلاس

24 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها  ساعت 9 الی 13   …