دوره طراحی کاربردی

تمام درس های طراحی کاربردی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

اتوکد مقدماتی

24 ساعت
متوسط

ترم پاییز 1400  پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها  ساعت 14 الی 18  …

-10%

آباکوس مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 9 الی 12 …

-10%

کتیا مقدماتی

24 ساعت
متوسط

پاییز 1400 جمعه‌ها ساعت 14 الی 18 برگزاری به صورت …

-10%

سالیدورک مقدماتی

24 ساعت
متوسط

ترم پاییز 1400 پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 18 شروع دوره …