دوره مهارت‌های عمومی

تمام مهارت‌های عمومی درس

فیلتر بر اساس

مدرس

  رتبه بندی

  مدت زمان

  ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده

  مهارت‌های هفت‌گانه ICDL

  18 ساعت
  همه سطوح

  گروه دوم تابستان 1400 شروع دوره 25 شهریور پنج‌شنبه‌ها و …