دوره مهارت‌های عمومی

تمام مهارت‌های عمومی درس

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

مهارت‌های هفت‌گانه ICDL

18 ساعت
همه سطوح

گروه اول پاییز 1400 پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 9 الی …