دوره مهارت‌های عمومی

تمام مهارت‌های عمومی درس

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-10%

آموزش مقدماتی اینترنت اشیا

4 ساعت
همه سطوح

جمعه مورخ 14 آبان ساعت 9 الی 13 …