دوره مهارت‌های عمومی

تمام مهارت‌های عمومی درس

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-9%

آنالیز نتایج آزمون XRD

همه سطوح

پنج‌شنبه و جمعه ساعت 9 الی 12 شروع دوره 20 …

-10%

آموزش مقدماتی اینترنت اشیا

4 ساعت
همه سطوح

جمعه مورخ 14 آبان ساعت 9 الی 13 …

-10%

مهارت‌های هفت‌گانه ICDL

18 ساعت
همه سطوح

گروه اول پاییز 1400 پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 9 الی …