دوره 03-مهارت های عمومی

تمام درس های 03-مهارت های عمومی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره آموزش فتوشاپ

18 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …

ویژه

اینترنت اشیا مقدماتی

4 ساعت
همه سطوح

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با مرکز تماس بگیرید. جهت …

هوش مصنوعی مقدماتی

8 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با مرکز تماس بگیرید. جهت …

مهارت های هفت گانه ICDL

16 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با مرکز تماس بگیرید. جهت …