دوره مهارت های عمومی

تمام درس های مهارت های عمومی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-20%

آموزش مقدماتی اینترنت اشیا

4 ساعت
همه سطوح

پنج‌شنبه مورخ 6 بهمن ساعت 9 الی 13 برگزاری به …