دوره مهارت های عمومی

تمام درس های مهارت های عمومی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-20%

مهارت های هفت گانه ICDL

16 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها  ساعت 14 الی 18   معرفی دوره مهارت های …