دوره 04-مهارت های کارگاهی

تمام درس های 04-مهارت های کارگاهی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه

شبیه سازی دینامیکی سیستم ذخیره سازی هیدروژنی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

10 ساعت
متوسط

محتوای دوره استفاده از توربین بادی جهت تولید الکتریسته مصرفی …

CNC

مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ویژه ثبت نام گروهی (از …

اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

4 ساعت
پیشرفته

دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران مدرس مهندس جواد …