دوره مهارت های کارگاهی

تمام درس های مهارت های کارگاهی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

CNC

مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ویژه ثبت نام گروهی (از …

اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

4 ساعت
پیشرفته

دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران تاریخ برگزاری پنجشنبه …