دوره مهارت های کارگاهی

تمام درس های مهارت های کارگاهی

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدرس

  زبان

   رتبه بندی

   ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
   مشاهده

   اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

   4 ساعت
   پیشرفته

   دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران تاریخ برگزاری پنجشنبه …