دوره 01-نرم افزارهای مهندسی

تمام درس های 01-نرم افزارهای مهندسی

ما 11 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

اتودسک اینونتور

24 ساعت
متوسط

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با شماره تلفن مرکز تماس …

سالیدورک پیشرفته

24 ساعت
پیشرفته

  جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از …

CFX

20 ساعت
متوسط

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …

کامسول

24 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …

ترنسیس

6 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …

آباکوس مقدماتی

24 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …

-25%

انسیس فلوئنت مقدماتی

16 ساعت
مبتدی

جهت برخورداری از تخفیف های ثبت نام گروهی (از ۵ …