دوره برنامه‌نویسی

تمام درس های برنامه‌نویسی

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدرس

  رتبه بندی

  مدت زمان

  ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده

  پایتون مقدماتی آنلاین

  24 ساعت
  مبتدی

  جمعه ها ساعت 9 الی 13 شروع دوره 1402/03/12  جهت …

  متلب مقدماتی آنلاین

  24 ساعت
  مبتدی

  جمعه ساعت 9 الی 13  شروع دوره ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ جهت برخورداری …

  متلب مقدماتی حضوری

  24 ساعت
  مبتدی

  ۹ الی ۱۳ جمعه ها تاریخ شروع دوره ۱۴۰۲/۰۳/۱۲   …

  پایتون مقدماتی حضوری

  24 ساعت
  مبتدی

  ۹ الی ۱۳ جمعه ها شروع د وره ۱۴۰۲/۰۳/۱۱   …