دوره برنامه‌نویسی

تمام درس های برنامه‌نویسی

ما 7 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

پایتون مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

جمعه ها ساعت 9 الی 13 شروع دوره 1402/03/12  جهت …

متلب مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

جمعه ساعت 9 الی 13  شروع دوره ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ جهت برخورداری …

بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی با متلب

6 ساعت
پیشرفته

۱۴ االی ۱۸ پنجشنبه ها   جهت برخورداری از تخفیف …

متلب پیشرفته

24 ساعت
پیشرفته

  جهت برخورداری از تخفیف های ویژه ثبت نام گروهی …

برنامه نویسی شی گرا در پایتون

16 ساعت
پیشرفته

۹ الی ۱۳ جمعه ها تاریخ شروع دوره ۱۴۰۲/۰۴/۰۲   …

متلب مقدماتی حضوری

24 ساعت
مبتدی

۹ الی ۱۳ جمعه ها تاریخ شروع دوره ۱۴۰۲/۰۳/۱۲   …

پایتون مقدماتی حضوری

24 ساعت
مبتدی

۹ الی ۱۳ جمعه ها شروع د وره ۱۴۰۲/۰۳/۱۱   …