دوره ها

ما 27 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-27%

اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ساجات

4 ساعت
پیشرفته

دوره ای مخصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران تاریخ برگزاری پنجشنبه …

-20%

سیستم برق و حرارت خرشیدی و طراحی به کمک نرم‌افزار PVsyst و Tsol

6 ساعت
متوسط

پنجشنبه‌ها ساعت 14 الی 17 مورخ 19 و 26 آبان …

-20%

آموزش نرم‌افزار CFX

21 ساعت
متوسط

پنج‌شنبه‌ها  ساعت 14 الی 18 …

پایتون مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

جمعه‌ها ساعت 9 الی 13 …

-20%

متلب مقدماتی آنلاین

24 ساعت
مبتدی

پنج‌شنبه‌ها  ساعت 9 الی 13  …

-20%

کامسول

24 ساعت
مبتدی

پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 13    …

-20%

دوره آموزش فتوشاپ

18 ساعت
مبتدی

روز های برگزاری دوره فتوشاپ: پنج‌شنبه‌ها  ساعت 14 الی 17  …