دوره ها

ما 35 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه

شبیه سازی دینامیکی سیستم ذخیره سازی هیدروژنی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

10 ساعت
متوسط

محتوای دوره استفاده از توربین بادی جهت تولید الکتریسته مصرفی …

اتودسک اینونتور

24 ساعت
متوسط

جهت برخورداری از تخفیف دانشجویی با شماره تلفن مرکز تماس …

بسته آموزشی کار با نرم افزار GREET

متوسط

برای ارزیابی چرخه حیات وسایل حمل و نقلی (سوختی) مدل …

بسته اموزشی سیمکو (سیمکو ادیت CIMCO Edit)

متوسط

نرم افزار سیمکو CIMCO EDIT قابلیت های مختلفی در زمینه …