قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

  • لطفا قبل از ثبت‌نام در دوره‌ها از ثبت‌نام خود اطمینان داشته باشید فقط تا 48 ساعت قبل از شروع دوره با کسر 20% شهریه امکان کنسلی وجود داشته و بعد از شروع دوره به هیچ وجه امکان کنسلی وجود ندارد.

  • برای شرکت در کلاسها به صورت حضوری همراه داشتن لپ‌تاب الزامی است.

  • شرکت در کلاسها الزامی‌است و به افرادی با بیشتر از 3 جلسه غیبت مدرک تعلق نمی‌گیرد.

  • گرفتن مدرک ملزم به تایید از سمت مدرس دوره است و صرف حضور داشتن مدرک تعلق نمی‌گیرد.

  • شرکت در کلاسهای آنلاین به معنی دریافت فیلم کلاسها نیست، شما باید همانند کلاسهای حضوری در ساعت تعیین شده در اسکای‌روم حضور داشته باشید و ضبط و پخش فیلم کلاسها بدون اجازه مدرس کلاس پیگرد قانونی خواهد داشت.

با تشکر از همراهی و همکاری شما