متلب مقدماتی و پیشرفته

تومان720,000

سرفصل‌های تدریسی: 

1 .آشنایی با محیط متلب
2 .معرفی انواع آرایه ها و متغیر ها در نرم افزار متلب
3 .اعمال ریاضی در متلب و معرفی دستورات مرتبط به آرایه های برداری و ماتریسی (1)
4 .اعمال ریاضی در متلب و معرفی دستورات مرتبط به آرایه های برداری و ماتریسی ( 2 )و
معرفی فضای کدنویسی متلب
5 .معرفی توابع هندل و نحوه ی ایجاد فانکشن (تابع) در نرم افزار متلب به همراه حل یک مثال
6 .ترسیمات گرافیکی و نحوه ی رسم انواع نمودار ها ( 1 )
7 .ترسیمات گرافیکی و نحوه ی رسم انواع نمودار ها ( 2 )
8 .عبارت های شرطی و منطقی در نرم افزار متلب
9 .حل 2 مثال کاربردی از مباحث تدریس شده
10 .معرفی حلقه های تکرار به همراه حل دو مثال
11 .حل سه مثال کاربردی و ترکیبی از حلقه های تکرار و عبارت های شرطی (1)
12 .حل سه مثال جامع و ترکیبی از حلقه های تکرار و عبارت های شرطی ( 2 ) به همراه فانکشن
نویسی
13 .حل معادالت د یفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
متلب (قسمت اول)
14 .حل معادالت د یفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
متلب (قسمت دوم)

5 1.حل معادالت دیفرانسیل معمولی به کمک د ستورات از پیش تعیین شده و فضای کدنویسی
متلب (قسمت سوم)
16 .آشنایی با جبر خطی و آموزش توابع مربوطه ی مقدماتی در نرم افزار متلب
17 .حل یک مثال کاربردی از مباحث جبر خطی و معرفی دستورات پیچیده تر مرتبط با ای ن
جعبه ابزار
18 .آشنایی با مبحث پردازش تصویر در نرم افزار متلب وآموزش توابع مربوط به این جعبه
ابزار
19 .حل یک مثال کاربردی از مبحث پردازش تصویر
20 .آموزش مباحث پیشرفته ی ترس یمات گرافیکی از جمله ساخت فیلم و انیمیشن از نمودارهای
ایجاد شده ی دوبعدی و سه بعدی
21 .معرفی و آموزش مباحث و جعبه ابزار محاسبات نمادین در نرم افزار متلب
22 .حل مسئله ی یافتن ریشه های یک معادله ی غیر خطی به کمک الگوریتم نیوتو ن رافسون با
استفاده از دستورات مرتبط با محاسبت نمادین
23 .درون یابی و برازش منحنی به کمک کدنویسی و جعبه ابزار تعبیه شده در نرم افزار
24 .حل مثالی کاربردی از مباحث درون یابی

 

توضیحات

 

متلب مقدماتی 7 ساعت 

متلب پیشرفته 13 ساعت 

کل مدت زمان دوره 20 ساعت

مدرس مهندس سجادی

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفر برای بررسی باشید “متلب مقدماتی و پیشرفته”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *